Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze Gebruiksvoorwaarden worden aangegaan tussen de Vennootschap Bits-N-Bytes, uitgever, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in B-1570 Galmaarden, Rodestraat 30 België, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 0826.723.377, en alle natuurlijke personen of niet, aangeduid als "leden" die zijn uitgenodigd zich te registreren op de website en één of meerdere aanbiedingen van de site wenst te bestellen.

De vennootschap Bits-N-Bytes beheert de website, de verzendingen en de betalingen in opdracht van TQM BVBA, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in B-3530 Houthalen, Koolmijnlaan 57 België, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 0847.523.246

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen geplaatst via de website of andere communicatiemiddelen. Bij het ontbreken van speciale bepaling van deze voorwaarden en schriftelijk overeengekomen tussen partijen, zijn orders automatisch aan deze bepalingen en voorwaarden van de verkoop verbonden, ongeacht de voorwaarden op de documenten van de koper.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door het bedrijf BITS-N-BYTES, kan geen bijzondere voorwaarde de overhand hebben tegen deze gebruiksvoorwaarden.

Door het valideren van de bestelling, erkent het lid het lezen van deze Gebruiksvoorwaarden en de voorwaarden.

Artikel 2: Prijzen

De prijzen zijn in euro's en zijn inclusief alle belastingen. Zij omvatten de btw van toepassing op het normale tarief, accijnzen en andere belastingen.

Vermelde prijzen zijn netto en exclusief leveringskosten verzending en levering. De toelage van het lid in de deelname portokosten is vast en in functie van de producten. Ze kunnen gewijzigd worden bij elke verkoop.

Het bedrijf BITS-N-BYTES behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen op elk gewenst moment, echter, zullen de producten worden gefactureerd tegen de prijzen getoond op de site en die van kracht op het moment van de bestelling.

Artikel 3: Bestelling

Het bedrijf BITS-N-BYTES stemt ermee in om bestellingen te aanvaarden in de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden en onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Het bedrijf BITS-N-BYTES zal elke bestelling eren voor de levering van de bestelde producten door de beschikbaarheid van producten op het moment van de bestelling.

Alle bestellingen worden in aanmerking genomen na aanvaarding van de betaling door onze bank.

Het bedrijf BITS-N-BYTES behoudt zich het recht voor om alle bestellingen, niet-conforme of twijfelachtige, evenals een lid met wie er is een geschil over de betaling van een eerdere bestelling, te annuleren.

Door het valideren van de bestelling, verklaart de lid kennis te hebben genomen met de gebruiksvoorwaarden en ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden. De validatie van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 4: Voorbereiding van de bestelling

De bestelling wordt voorbereid op het ogenblik dat het bedrijf BITS-N-BYTES ontvangst van alle informatie die nodig is voor de goede uitvoering van de opdracht ontvangen heeft. (leveringsadres in het bijzonder).

Als alle of een deel van het afleveradres onjuist is dwingen BITS-N-BYTES om bestellingen terug te keren in haar magazijn, zal het lid verantwoordelijk zijn voor de portokosten en een extra toelage van 10 euro die overeenkomt met de logistieke kosten.

Artikel 5: Beschikbaarheid en de geldigheid van de aanbiedingen

Het aanbod is geldig voor de producten binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

Als voorraden niet beschikbaar zijn zal BITS-N-BYTES het lid op de hoogte brengen op het moment van bevestiging van de bestelling. De klant wordt dan gevraagd om zijn bestelling te herhalen.

Artikel 6: Levering

Afronding van de levering

Leveringen worden uitsluitend in Europa verzonden. Zendingen worden verwerkt door een logistieke partner en ondersteund door de dienstverlener die verantwoordelijk is voor de levering. De bestelling wordt geleverd op het opgegeven adres door het lid tijdens het valideren van de bestelling. Een order tracking is online beschikbaar. Het pakket wordt aangeboden aan het adres van de ontvanger. Het zal dan worden afgeleverd bij de ontvanger of enige andere persoon aanwezig op het aangewezen adres. Wanneer het pakket niet kan geleverd worden voor één of andere reden, ontvangt het lid een bericht met datum van een tweede leveringspoging. Het is aan de ontvanger om contact op te nemen met de vervoerder, indien de datum van de tweede passage niet. Met ingang van de tweede passage en indien niet geleverd, kan de ontvanger het pakket afhalen bij de vervoerder. De kosten om het pakket af te halen bij de vervoerder zijn ten laste van de koper. De duur van de behandeling is 10 dagen. Deze periode omvat niet de dag van de presentatie thuis. Na deze periode, wordt het pakket teruggestuurd naar de afzender.

Levering

De levertijd is ingesteld voor 2 dagen tot 30 dagen na het sluiten van de verkoop. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, zijn de geleverde producten binnen de hierboven aangegeven termijn geleverd. In geval van een langere periode, kan de klant de order annuleren als bedoeld in artikel 10 van deze gebruiksvoorwaarden. Levertijden zijn gemiddelde tijden die overeenkomt met de tijd van orderverwerking en levering. Deze perioden verschillen per bestemming en zijn exclusief vakanties of weekends. Het is aan de ontvanger om de levering te controleren bij aankomst en kennis te nemen van de staat van de verzending en deze te weigeren indien duidelijke tekenen zijn van beschadiging, geopende verpakkingen of andere sporen van beschadigingen.

Leveringsfout

Indien de geleverde goederen niet voldoen aan de bestelling of de eisen van de levering, kan het lid de bestelling annuleren binnen zeven dagen na levering. Ga gewoon op de Faecbook pagina en stuur ons een bericht om de order te annuleren, en voor elk geval van vertraging, breuk of ontbreken. Zie artikel 10 voor de procedure om de bestelling te annuleren.

Zoekgeraakte pakketten

Wanneer een pakket het magazijn van onze logistieke dienstverlener verlaat, wordt deze vervoerd door een vervoerder aangeduid door BITS-N-BYTES. Er moet rekening gehouden worden van een vervoer van 3 à 5 dagen alvorens geleverd te worden of alvorens een bericht te ontvangen van de vervoerder. Indien 5 werkdagen na verzending van het pakket, het lid heeft geen nieuws van zijn order moet hij contact opnemen met de verkoper via onze Facebook pagina. De dienst na verkoop van BITS-N-BYTES opent een dossier en neemt contact op met de vervoerder. Het lid krijgt bericht per e-mail van het resultaat: Als het pakket wordt gevonden gaat de leveringsprocedure verder en wordt geleverd aan de koper. Als het pakket verloren is gegaan zal BITS-N-BYTES dit ter kennis van de lid laten weten en onmiddellijk de terugbetaling van het pakket verwerken (product en verzendkosten). Indien de vervoerder het pakket niet heeft kunnen afleveren (adres onbekend, postcode is onbekend ...) neemt hij direct telefonisch contact met de ontvanger voor de ontbrekende elementen. Indien er geen antwoord is op deze, wordt het pakket terug naar BITS-N-bytes verzonden, en een terugbetaling zal worden gemaakt, na aftrek van transportkosten.

Artikel 7 - Annulering

a) Het geval van opzegging

Overeenkomstig de bepalingen van de Wet heeft de koper een termijn van veertien dagen vanaf de levering van zijn bestelling om het item geleverd zonder kosten terug te keren. Het lid zal de bestelling annuleren door ons te contacteren via email en deze te retourneren. Retourkosten zijn voor rekening van de koper. De waarde van teruggebrachte producten worden terugbetaald, exclusief de verzendkosten binnen de eerste 14 dagen.
Annulering kan worden gemaakt door de koper voor verzending per post. In dit geval is er een terugbetaling van het lid betaald binnen de termijn van 14 dagen na de annuleringsaanvraag. Naar aanleiding van dit verzoek, de snelheid waarmee de bankrekening wordt bijgeschreven is afhankelijk van de kredietwaardigheid van de bankkaart: in het geval van een pinpas, de lopende rekening is bijgeschreven binnen 3-8 dagen afhankelijk van de bank; in het geval van een uitgestelde debetkaart, credit verschijnt in dezelfde omstandigheden als de normale vermeldingen op de kaartrekening en niet op de lopende rekening. Als de terugbetaling langer duurt, wordt het sterk aanbevolen aan de klant om zijn bank te contacteren.

Als het herroepingsrecht wordt uitgeoefend, maar voorafgaand aan de levering en na ontvangst van de verzendingsmail, zullen transportkosten en de initiële kosten van terugkeer worden betaald door de klant.

b) Toepasselijkheid

De annulering kan niet gebeuren indien de geleverde producten gebruikt zijn (verbruik van het geleverde product, het openen van het geleverde product, het gebruik van het geleverde product). De producten moeten worden teruggestuurd naar behoren en moet worden beschermd in hun originele verpakking, in perfecte staat voor wederverkoop (niet beschadigd of bevuild door de klant), samen met alle accessoires, handleidingen en documentatie. Kunnen niet hernomen worden de teruggezonden goederen waarvan de oorsprong van de verzender niet kan worden vastgesteld. (bestelnummer, naam, voornaam, adres)


De kosten en risico's verbonden aan de terugkeer van het product vallen onder de verantwoordelijkheid van de afzender. De terugkeer van de producten zal resulteren in een vergoeding gelijk aan de aankoopprijs van de gekochte goederen. De terugbetaling is exclusief eventuele kosten van aflevering.

Bij ontvangst van retours stuurt BITS-N-BYTES een eerste e-mail naar de klant ter bevestiging van ontvangst. De vordering wordt direct gestort naar de bankrekening tenzij het bedrag van de teruggestuurde producten groter is dan het bedrag dat daadwerkelijk online betaald in het geval van het gebruik van de vouchers. In dit geval zal het lid worden gecrediteerd met het bedrag dat daadwerkelijk ten laste van zijn rekening in mindering gebracht is met de vouchers. Geen terugsturen tegen terugbetaling zal worden aanvaard, ongeacht de reden.

Artikel 8: Deelname in de portokosten

Verzendkosten zijn opgebouwd uit een bijdrage in de kosten van voorbereiding en verpakken van de bestelling en verzendkosten. Ze zijn vast of berekend op basis van het volume en de aard van de verpakking die nodig is om de bestelling versturen en kan gewijzigd worden bij elke verkoop.

Artikel 9: Betaling en zekerheid

Betaling van de goederen wordt gemaakt, hetzij via een externe partner, hetzij via overschrijving.

Het bedrag van de bestelling wordt gedebiteerd bij de registratie van de voorwaarden. Door het valideren van de bestelling op de website, wordt het lid direct in contact met onze bank gezet. De overdracht van credit card nummers is volledig veilig (SSL). BITS-N-BYTES heeft nooit toegang tot vertrouwelijke informatie over de betaling. Bankgegevens van het lid zal worden geëist van elke nieuwe bestelling.

Het lid garandeert dat hij volledig bevoegd is om de credit card die hij gebruikt en dat de kaart toegang geeft tot voldoende middelen om de kosten van de bestelling te betalen.

Andere regelingen zullen worden gemaakt buiten de website in onderlinge overeenstemming tussen de koper en BITS-N-BYTES.

Artikel 10: Leveringsfout van de bestelling

Indien de geleverde goederen niet voldoen aan de bestelling of de eisen in de levering, kan het lid om terugbetaling vragen van de bestelling. Hiervoor moet het lid de annulering melden per email en het terugsturen binnen de 14 dagen na levering.

De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na ontvangst van niet-conforme producten. Naar aanleiding van dit verzoek, de snelheid waarmee de bankrekening wordt bijgeschreven is afhankelijk van de kredietwaardigheid van de klantkaart: in het geval van een pinpas wordt de lopende rekening bijgeschreven binnen 3-8 dagen afhankelijk van de bank; in het geval van een uitgestelde debetkaart, credit verschijnt aan het einde van de maand op de creditcard-account en niet op de lopende rekening. Als de restitutie langer duurt dan de hierboven beschreven termijn, wordt het sterk aanbevolen aan de leden zijn bank te contacteren.

In dit geval zullen de kosten van terugzending ten laste zijn van BITS-N-BYTES. Het bewijs van verzending moet worden gehecht aan het pakket. In het geval van afwezigheid, zal geen terugbetaling hiervan gebeuren.

De garantie in niet geldig bij: a. beschadiging tijdens het transport of door een oneigenlijk gebruik. b. het flashen, modden of het wijzigen van firmware en software.

De bepalingen van dit artikel vormt geen beletsel voor de wettelijke garantie voor verborgen gebreken wanneer het product wordt verkocht aan een consument of een niet-professional.

Voor meer informatie of vragen, kan het lid contact opnemen met de dienst na verkoop van BITS-N-BYTES via de website.

Artikel 11: Onroerend goed

Producten worden aan de leden verkocht onder voorbehoud van eigendom. De overdracht van eigendom is onderhevig aan de volledige betaling van het Product door het lid.

Voor niet-betaling van de totale prijs van de goederen, zal BITS-N-BYTES het eigendomsrecht van de goederen opeisen op kosten en risico’s van het lid.


Artikel 12: Intellectuele Eigendom

Alle elementen van de site (tekst, foto's, video en geluid) zijn het exclusieve eigendom van BITS-N-BYTES of leveranciers en partners. Iedereen die persoonlijk elementen van de site inclusief een link van zijn site naar onze site wenst te  gebruiken, moet eerst schriftelijk toestemming vragen aan BITS-N-BYTES.

Door het bezoeken of te bestellen op de site kan de gebruiker of lid of geen intellectuele en industriële eigendom verwerven op de redactionele inhoud en grafische inhoud ervan.

Artikel 13: Privacy

Als onderdeel van de inschrijving als lid van de sitte, dient het lid een aantal persoonlijke gegevens mee te delen. De vereiste gegevens zijn samengevat in naam, postadres, e-mail adres, telefoonnummer en geboortedatum.

Deze gegevens zijn noodzakelijk om de verwerking en meer in het algemeen het beheer van de handelsbetrekkingen van BITS-N-BYTES met haar leden.

BITS-N-BYTES verklaart om veilig en vertrouwelijk om te gaan en het bewaren van de persoonlijke informatie van haar leden. Zij kunnen evenwel doorgegeven worden aan leveranciers en partners BITS-N-BYTES indien het lid heeft ingestemd tijdens het registreren.

De leden hebben een recht op toegang, wijziging, rechtzetting en verwijdering van gegevens.

Voor de wijzigingen in gegevens, gaat u naar uw account op de site, om deze wijzigingen te maken en om ze te valideren.

Door het accepteren van de Voorwaarden erkent het lid de voorwaarden te hebben gelezen van het beleid voor de bescherming van persoonsgegevens.

Artikel 14: Verantwoordelijkheid

Informatie over producten te koop aangeboden op de site werden overgenomen van de informatie verstrekt door de leveranciers.

BITS-N-BYTES kan niet aansprakelijk worden gesteld als er fouten per ongeluk ingevoerd werden.

Product foto's zijn alleen voor illustratieve doeleinden en zijn niet contractueel.

BITS-N-BYTES heeft een verplichting van middelen ten aanzien van de dienstverlening aan leden, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schending van een van haar verplichtingen als gevolg van gebeurtenissen buiten haar controle (stakingen, rampen, uitval of materiële problemen m.b.t. verbinding met internet, ...).

Artikel 15: Toepasselijk recht

De taal van dit contract is opgesteld in het Nederlands. Alle bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, alle transacties en inkooptransacties vanop de site en per post en telefoon vallen onder het Belgisch recht en wet.

Elk geschil dat niet in der minne kan geregeld worden valt onder verantwoordelijkheid van de rechtbanken van Brussel.

Artikel 16: Bescherming van minderjarigen

Het lid stemt ermee in om meer dan 18 jaar te zijn bij het bestellen van goederen.

Artikel 17: Acceptatie van de koper

Deze Gebruiksvoorwaarden en de prijzen van de verkochte producten op deze website worden uitdrukkelijk aanvaard door de leden, die verklaart deze erkent en gelezen te hebben, Hierdoor doet het lid afstand van enig tegenstrijdig document, met inbegrip van eigen voorwaarden van de aankoop.

De handeling van de aankoop betekent aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.